Меню

Як компанія Carlsberg Ukraine реалізує політику Diversity & Inclusion: головні тези з V Харківського міжнародного юридичного форуму

21 вересня представники компанії Carlsberg Ukraine взяли участь у панельній дискусії щодо бізнесу і прав людини в межах V Харківського міжнародного юридичного форуму за темою: «Як компанія Carlsberg Ukraine реалізує політику Diversity & Inclusion».

На форумі експерти з Польщі, Словенії, Великої Британії, Португалії, Нідерландів, Данії, а також члени Робочої групи ООН з бізнесу і прав людини, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Національного контактного пункту ОЕСР Міністерства економіки України, Міністерства юстиції України обговорювали нагальне для світу питання — проблему захисту та дотримання прав людини в бізнесі.

Найважливіший капітал Carlsberg Group загалом і Carlsberg Ukraine зокрема – це люди. У Групі понад 40 000 співробітників по всьому світу. В Україні – майже 1400.

«Ми вважаємо, що різноманітність та інклюзія є вкрай важливими аспектами бізнесу, а не просто нормативною вимогою. Розмаїття для нас проявляється в будь-якій людській ідентичності (стать, вік, культурна або етнічна приналежність, національність, фізичні здібності, політичні та релігійні переконання, сексуальна орієнтація тощо). Інклюзивність для нас – це процес залучення, прийняття і визнання цінними всіх співробітників, незалежно від їхніх відмінностей. Це частина нашої корпоративної культури», – коментує віцепрезидентка з персоналу Carlsberg Ukraine Марина Харрісон.

У компанії чітко сформульована й активно діє офіційно затверджена політика D&I. Вона охоплює чотири загальні пріоритети, які визначають напрям руху компанії:

Глобальне мислення – розвиток глобального мислення співробітників, залучення їх міжнародного досвіду та досягнення культурної взаємоповаги.

Різноманітне коло талановитих співробітників – залучення та розвиток співробітників з різним досвідом, поглядами, освітою тощо.

Інклюзивне керівництво – керівництво, яке дає можливість усім співробітникам розкрити свій потенціал, підтримує сприятливий організаційний клімат.

Рівні можливості – надання рівних можливостей задля кар’єрного й особистісного зростання, що не залежать від соціальної ідентичності (рівні умови праці, рівна заробітна плата без врахування статі чи інших соціальних аспектів).

«Політики Diversity and Inclusive (D&I) продовжують сприйматися як добра воля компаній. У компанії вони можуть бути, але можна й без них. Так думає суспільство, і бізнес переважно теж. Але останніми 10 роками світ кардинально змінився. Принаймні та його частина, до якої хоче належати українське суспільство й український бізнес. Політики різноманітності та інклюзивності є невід'ємною частиною корпоративних політик у сфері прав людини. Але не вичерпують їх. Це питання недискримінації, гідних умов праці, у тому числі її безпеки, належної оплати, балансування професійних і сімейних обов'язків, питання впливу бізнесу на всі базові права людини як для працівників, так і для споживачів, а також жителів громад, де бізнес функціонує. Такі політики мають бути в кожної компанії – чим більша компанія, тим більший вплив на права людини, а отже, більший обсяг питань стає предметом таких політик. Я б розглядала політики різноманітності та інклюзивності як частину політик у сфері прав людини. Їх важливо розглядати як єдину систему цінностей», – зазначає Олена Уварова, к.ю.н., доцентка, голова Міжнародної лабораторії з бізнесу і прав людини Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У Carlsberg Ukraine працює D&I-комітет. До його складу входять 12 постійних учасників з різних департаментів. Серед активностей комітету: гендерно-нейтральний та вільний від стереотипів рекрутмент-процес, підготовка до підписання Декларації з гендерної рівності, розвиток інклюзивного мислення співробітників тощо. Комітет забезпечує регулярну взаємодію з топменеджментом компанії, проводить опитування, навчання та забезпечує сталу систему внутрішніх комунікацій на тему інклюзії та різноманітності.

Внутрішні опитування показують, що 92% співробітників Carlsberg Ukraine готові підтримувати та розвивати культуру D&I у компанії, 99% готові працювати з командами різного віку, 98% готові працювати з колегами іншої статі, 78% готові працювати з людьми іншої сексуальної орієнтації, 97% готові працювати з багатонаціональними командами та 95% готові працювати з людьми різних релігійних і політичних поглядів.

Основні завдання та цілі компанії полягають у тому, щоб продовжувати створювати більше умов для ефективної роботи і збільшення кількісті жінок, працівників покоління Z, працівників з інвалідністю і надалі розвивати лідерів з інклюзивними цінностями та толерантністю.